Wolanie

 

Repertuar 

Repertuar zespołu został zaczerpnięty z oryginalnych pieśni, które były śpiewane w tutejszym regionie, były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Utwory wykonywano z okazji różnych uroczystości, podczas pracy i obrzędów. Zespół Wolanie śpiewają pieśni obrzędowe (dożynkowe, weselne), kolędy, pieśni religijne, patriotyczne i okolicznościowe. Nuty są przepisywane lub przekazywane przez wykonawców ze starych zapisów ludowych i kantyczek. Według moich ustaleń jednak nie wszystkie pieśni mają autentyczne pochodzenie ludowe. Są także pieśni, które są usłyszane z radia lub od innych zespołów. Wiele pieśni jest układanych w formie kupletów w zależności od potrzeb i okoliczności na różne imprezy kulturalne i biesiady zespołów.

I . PIEŚNI OBRZĘDOWE

1.     Dożynkowe:

2.     Weselne:

II. RELIGIJNE

Zespół wykonuje pieśni maryjne, które są śpiewane przy kapliczce i w kościele w Woli Małej oraz kolędy i pastorałki wykonywane na przeglądach kolęd i imprezach związanych ze świętami Bożego Narodzenia na terenie Gminy Czarna.

1.     Pieśni maryjne:

2.     Kolędy i pastorałki:

III. PIEŚNI PATRIOTYCZNE

           IV. PIEŚNI LUDOWE OBYCZAJOWE

        V. BALLADY